Aplikace laserů

Seminář – Ing. Magdalena Sawicka:

„Aplikace laserů“
Fotografie z akce