Den otevřených dveří ELI Beamlines a HiLASE – laserové unikáty v ČR

KDY: 5. května 2017

KDE: Laserová centra ELI Beamlines a HiLASE, Dolní Břežany

Laserová centra ELI Beamlines a HiLASE pořádají 5. května 2017 další společný Den otevřených dveří. Srdečně zveme k návštěvě zájemce všech věkových kategorií!Vědci těchto unikátních center Fyzikálního ústavu AV ČR v Dolních Břežanech u Prahy spolupracují s nejprestižnějšími světovými výzkumnými pracovišti, např. britskou Rutherford Appleton Laboratory nebo americkou Lawrence Livermore National Laboratory, na vývoji špičkových laserových systémů.
V čem jsou tyto technologie výjimečné?
Jaké budou mít poznatky získané pomocí těchto laserů praktické využití?
A co znamená existence center pro Českou republiku?Program:
Představíme laser jako unikátní zdroj světla a energie.
Přiblížíme Vám roli laserů v každodenním životě, v průmyslu i fascinující aplikace nejmodernějších ultra-intenzivních laserů v oblasti vědy a výzkumu.
Nahlédnete do moderních budov laserových center, jejich laboratoří a experimentálních hal.
Společně s našimi vědci si vyzkoušíte poutavé experimenty.
Pomocí svého logického myšlení se pokusíte ovládnout světelný paprsek.
A ocitnete se ve virtuální realitě, kde mimo jiné zblízka prozkoumáte i nejintenzivnější laser světa.

Termíny:
5. 5. 2017, 13:00 – 15:00 (akce pro střední školy)
5. 5. 2017, 15:30 – 17:30 (akce pro širokou veřejnost)

Pozn.: Akce vždy zahrnuje prohlídku obou center.

Registrace:
Počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen, je proto NUTNÉ SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT na portálu rezervace.fzu.cz.

Sraz účastníků:
Sraz přihlášených účastníků z řad veřejnosti bude v prostoru recepce centra ELI Beamlines v 15:35 hod.

Místo konání: 
Laserové centrum ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany
Laserové centrum HiLASE, Za Radnicí 828, Dolní Břežany

Doprava:
Autobusová zastávka „Dolní Břežany, Obecní úřad“, poté pěšky cca 2 min.

Kontaktní osoby:
ELI Beamlines: Hana Strnadová, E: Hana.Strnadova@eli-beams.eu
M: (+420) 601 560 333

HiLASE: Radka Kozáková, E: Radka.Kozakova@Hilase.cz
M: (+420) 601 560 164