Den otevřených dveří – laserové unikáty v ČR

Dolnobřežanská laserová centra HiLASE a ELI Beamlines, pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR, otevřou v pátek 3. 6. 2016 od 15 do 17 hodin opět své brány široké veřejnosti!

Na akci je nutné se registrovat ZDE

Vědci těchto unikátních laserových center spolupracují s nejprestižnějšími světovými výzkumnými pracovišti, např. britskou Rutherford Appleton Laboratory nebo americkou Lawrence Livermore National Laboratory, na vývoji špičkových laserových systémů. V čem jsou tyto technologie výjimečné? K čemu se budou používat? Jaké budou mít poznatky získané pomocí těchto laserů praktické využití? A co bude znamenat existence center ELI Beamlines a HiLASE pro Českou republiku?

Přijďte si prohlédnout prostory moderních budov center a nahlédněte do laserových a experimentálních hal. Ukážeme vám laser jako unikátní zdroj světla a energie s vlastnostmi, které žádná jiná technologie nenabízí. Přiblížíme také aplikace laserů v nejrůznějších oborech od průmyslu, přes lékařství až po výzkum, a nejnovější trendy ve světě laserových technologií.

Vítáni jsou zájemci všech věkových kategorií!

Akce zahrnuje organizovanou prohlídku obou center:
Fyzikální ústav AV ČR, Laserové centrum ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany
Fyzikální ústav AV ČR, Laserové centrum HiLASE, Za Radnicí 828, Dolní Břežany

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');