Exkurze studentů Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

Dne 15. 3. 2016 proběhla na HiLASE exkurze studentů doc. RNDr. Miloše Rottera, CSc. z Katedry fyziky nízkých teplot, Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Studenty provedla po obou laserových halách, které jsou na HiLASE k dispozici, Koordinátorka technologií Martina Řeháková. V první hale se nachází laser  “PERLA“, tedy Vysokorepetiční pikosekundový laserový systém  kilowattové třídy na bázi tenkých disků. Jeho fungování návštěvníkům přiblížili vědci Jaroslav Huynh a Ondřej Novák. V druhé laserové hale se pak nachází nově dodaný speciální laserový systém pod názvem “BIVOJ”. Tento Vysokoenergetický nanosekundový laserový systém  kilowattové třídy na bázi kryogenně chlazených slabů představuje nejpokročilejší laserový systém svého druhu na světě a bude využit v aplikacích jako je svařování, testování odolnosti optických materiálů, atd. Na zvědavé otázky studentů odpovídal vedoucí výzkumného programu 2, Dr. Antonio Lucianetti.

FOTOGALERIE