Exkurze kolegů z Ústavu fyziky materiálů AV ČR

Dne 27. 10. 2015 proběhne exkurze kolegů z Ústavu fyziky materiálů Akademie věd České republiky, jehož hlavním cílem je objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními a mikrostrukturními charakteristikami. HiLASE představí vedoucí centra Tomáš Mocek a s vybranými aplikacemi účastníky seznámí Roman Švábek. Součástí prohlídky bude návštěva laboratoře i exlerimentální haly.

Fotografie z akce