Introduction to Lasers, Exkurze na PALSU

Seminář – Prof. Akira Endo

: “Introduction to Lasers”
Exkurze na PALSU  Ing. Martin Divoký, Ph.D., Ing. Jiří Ullschmied, CSc.
Fotografie z akce