Konference Laser62

Zveme vás na konferenci LASER62, kterou společně pořádá Centrum HiLASE (které je součástí Fyzikálního ústavu AVČR) a Ústav přístrojové techniky AVČR. Jedná se již o jedenáctý ročník konference Laser, na které se pravidelně setkávají odborníci zabývající se lasery z veřejné i soukromé sféry, aby si vyměnili poznatky a informace a získali nové kontakty.

Konference se ve dnech 9. – 11. 11. 2022 koná v hotelu Galant Lednice. Ubytování a stravování v podobě plné penze je v ceně konferenčního poplatku.

Přihlášku k aktivní účasti s příspěvkem prosím zašlete do 30. 10. 2022. Příspěvky jsou ve formě ústní prezentace (15 minut) či posteru a dvou stran A4 ve sborníku.

Přihlášku k pasivní účasti (bez příspěvku do sborníku) prosím zašlete do 2. 11. 2022.

Konferenční poplatek: 8600Kč

Více informací a registrační formulář