Laserový den na Univerzitě Hradec Králové

Seminář – Ing. Ondřej Novák:

 “Aplikace laserů v průmyslu, lékařství a výzkumu”
Fotografie z akce