Laserový den na Univerzitě Palackého v Olomouci

Seminář – Ing. Ondřej Novák:

“Aplikace laserů v průmyslu, lékařství a výzkumu”
Fotografie z akce
Článek v  UP