Laserový den na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Seminář – Ing. Magdalena Sawická:

“Aplikace laserů v průmyslu, lékařství a výzkumu”
Fotografie z akce