Laserový den na VUT v Brně

Laserový den

 na půdě VUT v Brně pořádá Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Ústavem telekomunikací VUT v Brně. Akce proběhne 15. prosince  od 10:00. Smyslem Laserových dnů je seznámit VŠ studenty s problematikou laserových technologií a jejich aplikacemi v praxi, a to jak formou krátkých seminářů, tak několika interaktivních demonstrací různých fyzikálních jevů.