Laserový den na ZČU v Plzni

Další z řady Laserových dnů, které pořádají projekty DPSSLasers a Postdok se koná dne 15. května 2014 od 12:00 na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni. Smyslem Laserových dnů je seznámit VŠ studenty s problematikou laserových technologií a jejich aplikací v praxi, a to jak formou krátkých seminářů, tak několika interaktivních demonstrací různých fyzikálních a optických jevů.