Seminář: Photoactivation of Mitochondria by High Fluence Low-Power Laser Irradiation

Seminář – Mgr. Oleg Lunov, Ph.D. (Oddělení optických a biofyzikálních systémů, Fyzikální ústav AV ČR): “Photoactivation of Mitochondria by High Fluence Low-Power Laser Irradiation”