Školení pro referenty bezpečnosti laserových zařízení (Laser Safety Officer)

Podrobné a praktické školení laserové bezpečnosti, s výpočty a praktickou částí v laboratoři

Školení je určeno: Pracovníkům s lasery, odborně způsobilým osobám v prevenci rizik, referentům BOZP a vedoucím pracovníkům

Získáte znalosti v oblastech:

  • Právní předpisy, klasifikace laserů
  • Nejvyšší přípustné hodnoty ozáření laserem, příklady výpočtů ozáření
  • Účinky záření na zdraví
  • Výběr ochranných brýlí, rizika práce s lasery, příklady hodnocení rizik
  • Technická opatření a bezpečné pracovní postupy při práci s lasery, příklady nehod a skoronehod
  • A především – budete pracovat v laboratoři, kontrolovat nastavení laserového systému, měřit výkon laserového svazku.

Termín: 14. – 16. 10. 2020

Cena: 18 900,- Kč bez DPH. Součástí ceny jsou studijní materiály a certifikát o absolvování školení. Součástí je také občerstvení.

Podrobný program ke stažení níže. Přihlašte se na communication@hilase.cz. Těšíme se na Vás!

 

 

Program školení

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');