Výroční setkání programu AV 21 Světlo ve službách společnosti

Výroční setkání programu AV 21 Světlo ve službách společnosti proběhne 27. září 2017 od 10 hodin na zámku Štiřín.

Program Světlo ve službách společnosti je zaměřen na rozvoj progresivních technologií, ve kterých již je nebo díky mnohým předpokladům v krátké době může být Česká republika na světové úrovni.

Cílem setkání je prezentovat jednotlivá témata programu směrem k odborné české komunitě a zároveň dále podpořit spolupráci mezi zúčastněnými ústavy.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');