Zástupci MŠMT navštívili projekt HiLASE

Ve středu dne 8. 8. 2012 jsme v rámci monitorovací návštěvy přivítali na půdě Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. pracovníky Řídicího orgánu Operačního programu VaVpI , z jehož prostředků je náš projekt financován.

 VÍCE INFORMACÍ