Odborný článek v japonském časopise Review of Laser Engineering

V zářijovém čísle japonského odborného časopisu Review of Laser Engineering, které se věnovalo pevnolátkovým a vláknovým laserům, byl publikován článek  Dr. Taisuke Miury, Prof. Akiry Endo a Dr. Tomáše Mocka. Článek pod názvem “Development of High Energy and High Average Power Ultrafast Thin Disk Lasers” představil projekt HiLASE a zejména pak výsledky výzkumného programu 1.POKRAČOVAT