HiLASE Winter Workshop 2014

V lednu 2014 se v Krkonoších konal již třetí workshop pořádaný projekty HiLASE a DPSSLasers. Akce byla pro zaměstnance laserového centra příležitostí seznámit se s vědeckými výsledky výzkumných programů RP1, RP2 a RP3.  Vedoucí jednotlivých týmů pak představili plány pro další období. S přibývajícím počtem kolegů ze zahraničí i z České republiky  bylo zimní setkání mimo pracovní prostředí, kterého se zúčastnilo více než 30 kolegů, opět skvělou možností příležitostí, jak lépe poznat spolupracovníky napříč týmy a vylepšit vzájemnou spolupráci.

FOTOGRAFIE Z AKCE