Mezinárodní experti pozitivně zhodnotili dosavadní výsledky projektu HiLASE

Projekt HiLASE úspěšně dosáhl poloviny realizační fáze. Proto se v polovině února 2014 na půdě Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. sešli členové mezinárodního expertního poradního panelu HiLASE, který tvoří významní mezinárodní vědci v oboru DPSSLs: Prof. Lalit M. Kukreja, Prof. Shuji Sakabe,  Prof. Hiromitsu Kiriyama, a Dr. Al Erlandson, aby vyhodnotili dosavadní výsledky a postup prací.

VÍCE INFORMACÍ
FOTOGRAFIE Z AKCE