V Paříži byl slavnostně zahájen Mezinárodní rok světla 2015

Ve dnech 19. a 20. ledna 2015 proběhlo v Paříži, v sídle UNESCO slavnostní zahájení Roku světla. Mezinárodní rok světla a technologií založených na světle, byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů po celosvětové iniciativě vědeckých a vzdělávacích institucí, UNESCO, neziskových organizací a sdružení, technologických platforem a komerčních subjektů. Cílem této iniciativy je připomenout občanům celého světa výraznou roli světla a optických technologií v jejich každodenním životě a při budoucím rozvoji společnosti. V roce 2015 si mimo jiné připomínáme významná výročí vědeckých objevů na poli bádání o světle – od prvních studií o optice před 1000 lety po vynálezy v oblasti optických komunikací, které dnes pohání internet. Ambicí iniciativy je připomenout působivou historii světla a optiky, zdůraznit jeho klíčovou roli pro současnou moderní společnost a vyzvednout jeho nezastupitelné místo v technologiích budoucnosti. Aktivity plánované v průběhu roku 2015 využijí této příležitosti k tomu, aby inspirovaly, vzdělávaly a propojily nejen „světelné fandy“ po celém světě.

V Paříži se slavnostního zahájení Roku světla zúčastnili mnozí významní hosté – držitelé Nobelových cen, velvyslanci, ministři, vědci, zástupci církví a další významní hosté z celého světa. Laserové centrum HiLASE, které patří mezi národní koordinátory Roku světla pro Českou republiku, reprezentoval vedoucí projektu Tomáš Mocek.

VÍCE INFORMACÍ