Dolnobřežanští učitelé navštívili laserové centrum HiLASE

17. března 2015 se učitelé obou dolnobřežanských škol spolu s pedagogy partnerské školy Sunny Canadian International School účastnili exkurze v laserovém centru HiLASE. Exkurze se uskutečnila na závěr realizace projektu „Život je věda“ (Zákony přírody na dosah žákům – Badatelský způsob výuky na ZŠ). Zároveň je dalším krokem v nově navázané spolupráci mezi obcí Dolní Břežany a Fyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i. v oblasti rozvoj regionálního školství.

VÍC INFORMACÍ