Fyzika hravě

Ve školním roce 2016/2017 se výzkumníci laserových center HiLASE a ELI Beamlines zapojí do výuky fyziky pro žáky šesté třídy Základní školy v Dolních Břežanech. Odborný kurz „Science“ budou pro druhostupňové děti zajišťovat na základě dohody o podpoře vzdělávání v rámci regionu. Cílem spolupráce je představit hravou formou zajímavé experimenty z oblasti fyziky a chemie a motivovat tak děti k případnému budoucímu studiu přírodovědných předmětů. Výuka probíhá v anglickém jazyce a je vedena jak českými, tak zahraničními vědci.

V září se žáci setkali s Honzou, se kterým vyráběli mimo jiné funkční octové rakety a na plastelínových panáčcích testovali účinky přetížení na lidský organismus. S problematikou se seznámili nejdříve teoreticky, načež navázala praktická část samotné výroby. Na školním hřišti se dětem po počátečních nezdarech dařilo rakety odpálit až 15 metrů vysoko (jeden výtvor dokonce skončil na střeše školy). Starty byly doprovázeny bujarým nadšením přihlížejících druháčků a tak se začali i ti nejmladší těšit na své budoucí hravé hodiny fyziky.

FOTOGALERIE