První setkání členů Scietific and Industrial Advisory Committee (SIAC)

Ve dnech 13-14 února, 2017 se v HiLASE konalo první setkání Scientific and Industrial Advisory Committee (SIAC). SIAC je součástí organizační struktury centra HiLASE coby nezávislý poradní orgán. Je tvořen skupinou expertů ze špičkových výzkumných institucí. SIAC byl vytvořen v roce 2016 a jeho členové se setkávají v rámci dvoudenního meetingu nejméně jednou ročně.

Hlavním cílem zahajujícího meetingu SIACu bylo schválení pravidel pro open access (otevřený přístup k vědeckým informacím) a asistence při nastavení a přípravě výzev k předkládání žádostí o beam time. Setkání se dále soustředilo na vyhodnocení práce centra v poloprovozní fázi v roce 2016. Meeting byl svolán Vedoucím centra Dr. Tomášem Mockem. Akce se zúčastnili prof. Andrei Kanaev, prof. Valdas Sirutkaitis a prof. Marta Castillejo, manažer pro Open Access a vedoucí jednotlivých výzkumných programů.

FOTOGALERIE