Úvodní schůzka poradního výboru HiLASE CoE

Dne 8. prosince 2017 se v prostorách HiLASE v Dolních Břežanech uskutečnilo zahajovací zasedání poradního sboru projektu HiLASE Center of Excellence. Sbor je zařazen do organizační struktury projektu HiLASE Centre of Excellence jako nezávislý orgán složený z odborníků zastupujících klíčové zainteresované skupiny: vědce, univerzity, průmysl, organizace podporující podnikání, místní a regionální podporovatele inovací, úřady a širokou veřejnost. Sbor bude pomáhat koordinátorovi projektu a poskytovat expertní poradenství, které pomůže přeměnit zařízení HiLASE na skutečné centrum excelence, jež bude poskytovat inovace a vědeckou excelenci nové komunitě průmyslových a akademických uživatelů. Tím bude zajištěno, že současný technologický náskok centra HiLASE bude zachován a rozšířen, což bude základem budoucí udržitelnosti centra.

Člené sboru:
Rút Bízková – předsedkyně, Středočeské inovační centrum, ČR
Ladislav Pína – vícepředseda, Rigaku Innovative Technologies Europe, ČR
Bedřich Rus, ELI Beamlines, ČR
Seetha Ramaiah Mannava, University of Cincinnati, USA
Gediminas Raciukaitis, Center for Physical Sciences and Technology, Litva
Helena Jelínková, České vysoké učení technické v Praze, ČR
Dušan Kučera, Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR
Colin Danson, Imperial College, Spojené království
Roman Burianec, Meopta, ČR
Jindřich Houžvička, CRYTUR, ČR
Domenico Furfari, AIRBUS, Německo
Radek Špicar, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, ČR
Dave MacLellan, Association of Industrial Laser Users, U.K.
Věslav Michalik, STAR Research & Innovation Cluster, ČR
Jan Řídký, Akademie věd České republiky, ČR
Ondřej Neff, nezávislý spisovatel a žurnalista, ČR