Zahajovací zasedání Poradního výboru projektu HiLASE CoE

Dne 8. prosince 2017 se v Centru HiLASE v Dolních Břežanech konalo zahajovací zasedání Poradního výboru (PV) projektu „HiLASE Center of Excellence“. Poradní výbor je součástí organizační struktury projektu jakožto nezávislý orgán. Skládá se z expertů, kteří reprezentují jednotlivé klíčové skupiny stakeholderů: vědce, univerzity, průmysl, organizace na podporu obchodu, místní a regionální podporovatele inovací, veřejné orgány i širokou veřejnost. PV bude asistovat koordinátorovi projektu a poskytovat mu špičkové poradenství. Pomůže tak přeměnit HiLASE ve skutečné Centrum excelence, které bude nové komunitě průmyslových a akademických uživatelů přinášet inovace a vědeckou excelenci. Díky tomu si Centrum HiLASE udrží a rozšíří svou špičkovou technologickou úroveň, což podpoří budoucí udržitelnost centra.

Členové Poradního výboru:
Rút Bízková – Předsedkyně, Středočeské inovační centrum, Česká republika
Ladislav Pína – Místopředseda, Rigaku Innovative Technologies Europe, Česká republika
Bedřich Rus, ELI Beamlines, Česká republika
Seetha Ramaiah Mannava, University of Cincinnati, USA
Gediminas Raciukaitis, Center for Physical Sciences and Technology, Litva
Helena Jelínková, České vysoké učení technické v Praze, Česká republika
Dušan Kučera, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika
Colin Danson, Imperial College, U.K.
Roman Burianec, Meopta, Česká republika
Jindřich Houžvička, CRYTUR, Česká republika
Domenico Furfari, AIRBUS, Německo
Radek Špicar, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Česká republika
Dave MacLellan, Association of Industrial Laser Users, U.K.
Věslav Michalik, STAR Research & Innovation Cluster, Česká republika
Jan Řídký, Akademie věd České republiky, Česká republika
Ondřej Neff, nezávislý spisovatel & novinář, Česká republika

FOTOGALERIE