Zástupci korejské instituce Korea Industrial Complex Corporation navštívili HiLASE

Dne 12. září 2018 navštívila centrum HiLASE  delegace zástupců korejské instituce Korea Industrial Complex Corporation. Setkání, které si kladlo za cíl zejména sdílení zkušeností a dobré praxe, bylo zorganizováno ve spolupráci s vědecko-technologickým klastrem STAR. Po příjezdu a  krátkém uvítání seznámil přítomné hosty s regionem STAR Ing. Věslav Michalik, PhD., předseda správní rady STAR klastru. Tento region zahrnuje území v ose Dolní Břežany – Hodkovice – Vestec a jeho primárním zdrojem konkurenceschopnosti a inovativnosti je výzkum, vývoj a jejich využití v průmyslu. Nasledovala prezentace Ing. Michaela Písaříka, PhD., (Business Development Manager, HiLASE), která představila vědecké posláním výzkumného centra HiLASE, jeho současný stav, plány do budoucna i průmyslové aplikace, na které se centrum zaměřuje. Na závěr setkání, jehož součástí byla i zajímavá diskuze, si hosté prohlédli experimentální haly centra Hilase.