Workshop o laserové bezpečnosti

Ve čtvrtek 7. 3. jsme spolu s laserovým centrem ELI Beamlines uspořádali historicky první workshop zaměřený na laserovou bezpečnost. Workshop určený pro vedoucí zaměstnance, osoby způsobilé v oblasti rizik, vědecké pracovníky a laserové bezpečnostní techniky a pro všechny, kteří chtěli proniknout do oblasti problematiky laserové bezpečnosti, měl velký úspěch, soudě také dle vysokého počtu účastníků.

Účastníci získali detailní a praktické informace o legislativě, laserové terminologii, analýze rizik, implementaci ochranných pomůcek, řešení laserové bezpečnosti v místnosti/laboratoři s více vlnovými délkami, byli informováni o laserových nehodách a dalších rizicích při provozu laserů. Součástí workshopu byla prezentace vystavovatelů z řady odborných firem, navíc mohli zájemci navštívit laserové laboratoře obou zúčastněných laserových center.

Workshop potvrdil velký zájem o laserovou bezpečnost a potřebu sdílení informací v této oblasti.