Lasery, které řežou, vyklepávají a mění vlastnosti materiálů

Je až neuvěřitelné, k čemu všemu se dá využít laserový paprsek, když se mu dodá velký výkon zkrocený do velmi krátkých pulzů. V Centru HiLASE předběhli dobu a jejich lasery umí přetvářet materiály a výrobky z nich na úroveň, kterou by jinými technologiemi nebylo možné dosáhnout. Přečtěte si celý článek v Hospodářských novinách (2.12.2019).