ISO 9001 certifikace pro naši LIDT laboratoř

V Centru HiLASE usilujeme o zajištění vysoké kvality služeb pro naše zákazníky. Proto nyní zavádíme systém managementu kvality v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001 pro naši LIDT laboratoř provádějící testování materiálů pro určení prahu poškození způsobeného laserem. Certifikát dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2016 si můžete prohlédnout zde.

Technologie LIDT nabízí testování materiálů a komponent na odolnost vůči laserovému záření za kontrolovaných podmínek. Naše nová testovací stanice pro LIDT využívá různých tvarů paprsků (Gaousovský, top hat) a je vybavena kryogenicky chlazeným držákem vzorku, umožňujícím chlazení až na teplotu 70 K. Nabízíme precizní metrologii a monitoring testu v souladu s ISO doporučeními, inspekci vzorku před a po testu a sledování poškození v průběhu testu za použití pokročilých metod, jako je vysokorychlostní in situ mikroskopie, detekce fluorescenčního spektra a inspekce laserovým skenovacím konfokálním mikroskopem.

Díky mnohaletým zkušenostem pomáháme zlepšovat kvalitu komponentů a snižovat náklady těm, kteří vyvíjejí či používají laserové systémy. Více o našich službách se dočtete v tomto handoutu.