16. květen – Mezinárodní den světla

Dne 16. května si celý svět připomíná den, kdy Theodore Maiman prezentoval svůj revoluční vynález – první laser. Jeho objevu však předcházelo dlouhé vědecké bádání. Historie laserů sahá až do roku 1917, kdy Abert Einstein popsal princip stimulované emise záření. Dalším mezníkem byly roky 1952, ve kterém A. Prokorov a N. Basov popsali teorii maseru, tedy mikrovlnného zesilovače pracujícího na stejném principu jako laser, a rok 1953, kdy C. H. Thownsen tento maser sestrojil. Všichni tři společně dostali za tyto objevy v roce 1964 Nobelovu cenu za fyziku.


V roce 2017 vyhlásila organizace UNESCO 16. květen Mezinárodním dnem světla. Centrum HiLASE se do jeho oslav zapojuje každý rok, od samého počátku v roce 2018. Ale to není jediná cesta, kterou si připomínáme význam vynálezů spojených s lasery a světlem pro společnost.

Centrum HiLASE rovnež stálo u zrodu iniciativy Světlo ve službách společnosti. Jde o program Akademie věd ČR, jež usiluje o podporu oborově širokého využívání intenzivních zdrojů záření jako účinných nástrojů pro výzkum a vývoj a aplikace nových technologií napříč různými obory. Jedním z hlavních témat je např. Konstrukce laserových zdrojů a systémů pro přenos světla pod vedením našeho kolegy Martina Smrže. Více o programu se dočtete zde.

V letošním roce jsme pro Vás při příležitosti oslav Mezinárodního dne světla připravili “světelný víkend” – těšit se můžete např. na outdoorovou laserovou bojovku nebo geocashing, podrobnosti najdete zde.