12 finalistů Talentové akademie ukázalo své nadání

Talentová akademie je u konce! Od soboty 12. června do pondělí 14. června 2021 probíhalo v laserových centrech HiLASE a ELI Beamlines odložené finále Talentové akademie 2020. “Talentovka” se tak stala po roce a půl první akcí pro studenty, kterou centra Fyzikálního ústavu AV ČR mohla uskutečněnit v offline režimu při současném dodržení protiepidemických opatření.

Touha po poznání a zájem o přírodní vědy přivedl do Dolních Břežan již počtvrté v historii 12 finalistů Talentové akademie, tentokrát 11 studentů a 1 studentku, kteří se na tři dny stali skutečnými výzkumníky.

Program třídenního finále byl opravdu nabitý. Čtyřčlenné týmy se nejprve seznámily s výzkumným zázemím obou center, aby pak měly na vypracování celého projektu pouhých 24 hodin. Studenti si museli rychle osvojit znalosti a dovednosti pro splnění svojí role (optik, chemik, konstruktér, programátor) pod vedením našich vědců, konstruktérů a programátorů. Učili se například, jak nastavit laserový svazek, zkonstruovat 3D model, naprogramovat mikroprocesor anebo správně připravit chemický roztok, aby se mohli následně s odhodláním pustit do plnění úkolu – letošním cílem bylo zkonstruovat elektronicky ovládaný motorizovaný atenuátor (optický “tlumič”).

Každý tým zvolil vlastní cestu k vyřešení úkolu, přesto všechny týmy uspěly. Přesvědčivé výsledky třídenního výzkumu představené na závěrečné vědecké konferenci před odborným publikem vysoce ocenili i samotní vedoucí obou laserových center – Tomáš Mocek (Centrum HiLASE) a Roman Hvězda (ELI Beamlines) .

Talentová akademie 2020/2021 je nyní součástí historie, ale vědecká kariéra letošních 12ti finalistů je na samém začátku. Držíme všem absolventům “Talentovky” palce, aby vždy nalezli dostatek příležitostí a podpory i chuť svůj mimořádný talent nadále rozvíjet. Věříme, že jsme se s těmito nadanými studenty neviděli naposledy. Vždyť s některými z nich se již brzy setkáme v Centru HiLASE i v ELI Beamlines při jejich letních vědeckých stážích.

Chcete-li nasát atmosféru letošní Talentovky, podívejte se na naši fotogalerii na Facebooku.