Periodické nanostrukturování laserem PERLA pro estetické účely či zabezpečení proti padělání

Petr Hauschwitz a jeho tým laserového mikroobrábění (LMM) Centra HiLASE vytvořil periodické nanostruktury, které můžete vidět v následujícím videu:

Tyto jinak nenápadné struktury se pod určitým úhlem jeví jako duhové. K tomuto jevu dochází díky difrakci světla v závislosti na úhlu mezi pozorovatelem a zdrojem světla. Tyto konkrétní nanostruktury byly tenkodiskovým laserovým systémem PERLA vytvořeny na povrchu z nerezové oceli.

Lze je využít pro estetické účely, ale to není jediný způsob, jak mohou být uplatněny. Díky těmto vlastnostem je možné je rovněž použít k tvorbě ochranných hologramů, které rozliší autentický výrobek od padělku.

Toto je navíc jen jedna z mnoha různých aplikací laserového mikroobrábění, kterým se v Centru HiLASE věnujeme.