Zástupci Technické univerzity v Mnichově v Centru HiLASE

V pátek 30. září 2022 Centrum HiLASE navštívili zástupci Technické univerzity v Mnichově (TUM), konkrétně jejího Institutu pro obráběcí stroje a průmyslový management.

V přednáškové místnosti PERLA je přivítal Sanin Zulić, Ph. D. student ze skupiny Laser Shock Peening (LSP), a představil jim hlavní aktivity centra. Prezentace se za Centrum HiLASE rovněž zúčastnili Petr Hauschwitz (vedoucí týmu LMM a postdoktorant), Jan Vanda (zástupce vedoucího oddělení Průmyslové aplikace laserů a Vedoucí týmu LIDT) a Ondřej Novák (Zástupce vedoucího oddělení ALD a Vedoucí týmu Nelineární optika). Poté se slova ujali zástupci TUM, kteří na oplátku seznámili účastníky z Centra HiLASE se svou specializací.

Následovala prohlídka prostor Centra HiLASE. Sanin Zulić s exkurzí zamířil do experimentální haly LSP, která byla nedávno přestavěna a rozšířena. Petr Hauschwitz návštěvu seznámil se svým pracovištěm, experimentální halou pro laserové mikroobrábění (LMM). V neposlední řadě, Ondřej Novák skupinu zavedl do čistých prostor centra, ve kterých probíhá vývoj laserů PERLA a BIVOJ, i testování odolnosti optických součástí (Laser Induced Damage Threshold – LIDT).

Na závěr proběhla diskuze o možnostech budoucí spolupráce mezi Centrem HiLASE a TUM, která se nabízí hned v několika oblastech. Mohla by umožnit například rozvoj cirkulární ekonomiky ve středoevropském regionu, či šíření udržitelných výrobních postupů, a další.