Vysokoenergetický nanosekundový laser Bivoj

  • Opakovací frekvence: 1 Hz a 10 Hz
  • Délka pulzu: 10 ns & 5 ns
  • Energie na 1030 nm: 5.5 J a ~ 5.0 J na stanicích pro LSP/LIDT @ 10 ns, 4.2 J a ~ 3.8 J na stanicích pro LSP/LIDT @ 5 ns (s atenuátorem a selektorem pulzů)
  • Energie na 515 nm: 2.5 J na stanici pro LIDT @ 10 ns (bez atenuátoru)
  • Rozměry svazku: 22 mm x 22 mm (čtverec)
  • Vlnová délka: 1030 nm & 515 nm
  • Polarizace: lineární
  • Dostupnost: 11 am ‐ 6 pm
  • Fluktuace energie mezi pulsy: 3% (5% at 515 nm)

Dr. Martin Divoký

Team Leader: Vysokoenergetické diskové lasery; martin.divoky(at)hilase.cz; +420 314 007 721