Den otevřených dveří center HiLASE a ELI Beamlines

Program:

Představíme Vám laser jako unikátní zdroj světla a energie s vlastnostmi, které žádná jiná technologie nenabízí.
Přiblížíme roli laserů v každodenním životě, využití vysokovýkonových laserů v průmyslu i fascinující aplikace ultraintenzivních laserů v oblasti vědy a výzkumu.
Prohlédnete si moderní prostory budov laserových center a nahlédnete s námi do jejich laserových a experimentálních hal.
Ocitnete se ve virtuální realitě, kde mimo jiné zblízka prozkoumáte i budoucí nejintenzivnější laser světa.
A čeká na Vás i řada interaktivních laserových exponátů.

Termíny:
10:00 – 12:00 (pro školy – 2. stupeň ZŠ a SŠ)
Sraz účastníků: recepce centra ELI Beamlines v 9:55 hod.
16:00 – 18:00 (pro širokou veřejnost)
Sraz účastníků: recepce centra HiLASE v 15:55 hod.

Bonus:
V budově centra HiLASE bude pro přihlášené návštěvníky zpřístupněno laserové bludiště, a to v následujích časech:
12:00 – 13:00 (pro školy)
15:00 – 16:00 (pro veřejnost)

NA AKCI JE NUTNÉ SE REGISTROVAT NA REZERVAČNÍM PORTÁLU – akce již je plně obsazenarezervace.fzu.cz.

Místo konání:
Laserové centrum ELI Beamlines: Za Radnicí 835, Dolní Břežany
Laserové centrum HiLASE: Za Radnicí 828, Dolní Břežany

Kontaktní osoba:
Kateřina Brejchová: katerina.brejchova@hilase.cz