Den otevřených dveří ELI Beamlines a HiLASE

Srdečně Vás zveme na další společný Den otevřených dveří laserových center HiLASE a ELI beamlines! Akce se uskuteční v sobotu 23. 9. 2017 od 10 hodin v rámci doprovodného programu Svatováclavských slavností v Dolních Břežanech a ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Pozvánku na akci a registrační formulář na přednášky a prohlídky center naleznete na www.dotaceEU.cz/dod.

Tento den otevřených dveří nabídne bohatý program po celý den – kromě tradičních komentovaných prohlídek jsme pro vás navíc připravili i dvě speciální přednášky.

LASER: SUPERNÁSTROJ ČLOVĚKA 21. STOLETÍ

Mgr. Michal Vyvlečka (HiLASE, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)

11:00 – 12:00 (budova centra ELI Beamlines)

Laser, s jeho aplikacemi se setkáváme denně, ale o jeho funkci víme mnohdy jen málo. Pojďme společně pochopit, jak laser funguje, čím je laserové záření unikátní a co mu umožnilo prosadit se v takřka všech odvětvích lidské činnosti. Pomocí experimentů nahlédneme až do okamžiku, kdy se v aktivním prostředí laseru zrodí foton, zjistíme, co se stane, když laser ponoříme do kapalného dusíku a demonstrujeme si základní vlastnosti laserového záření, jako je například koherence.

Přednáška je vhodná pro nejširší veřejnost!

APLIKACE ULTRAINTENZIVNÍCH LASERŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

Ing. Jiří Vyskočil (ELI Beamlines, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)

15:00 – 16:00 (budova centra HiLASE)

Přednáška představí zásadní technologické objevy umožňující vytváření velmi krátkých a intenzivních laserových pulsů, jejichž zaostřením dosahujeme nejvyšších hustot energie na Zemi. Přiblíží hlavní aplikace těchto pulsů pro urychlování částic, generování záblesků gamma záření, zkoumání stavů hmoty za extrémních teplot a tlaků, vytváření elektron-pozitrovnových párů nebo zkoumání struktury vakua.

Odbornější přednáška je vhodná  pro všechny fanoušky fyziky!