Laserový den na UTB ve Zlíně

Další z Laserových dnů se koná  4. prosince 2014 od 12:45 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Smyslem Laserových dnů je seznámit VŠ studenty s problematikou laserových technologií a jejich aplikací v praxi, a to jak formou krátkých seminářů, tak několika interaktivních demonstrací různých fyzikálních a optických jevů. Akce je otevřena všem, není nutné se registrovat!