Noc vědců 2017 poprvé v HiLASE

Fyzikální ústav AV ČR se i s laserovými centry letos poprvé zapojí do celorepublikové akce Noc vědců, která proběhne 6. 10. 2017 od 18 hodin. Tématem aktuálního ročníku je Mobilita – Svět je v pohybu. Kam mohou posunout vědu i svět okolo nás laserové technologie unikátních center ELI Beamlines a HiLASE? Přijďte se to dozvědět a zároveň si užít bohatý doprovodný program!

SVĚTELNÉ PROJEKCE: Zažijete propojení vědy a umění v neopakovatelné atmosféře noci.
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY: Nahlédnete do supermoderní laserové laboratoře.
POPULÁRNĚ – NAUČNÉ PŘEDNÁŠKY: Ukážeme Vám, jak laser funguje, vysvětlíme, čím je laserové záření jedinečné a co mu umožnilo prosadit se v takřka všech odvětvích lidské činnosti. Místa na přednáškách si prosím rezervujte na portálu: https://rezervace.fzu.cz/.

LASER: supernástroj člověka 21. století: Mgr. Michal Vyvlečka (HiLASE, ), 18:00 – 19:00 (budova centra ELI Beamlines)
Laserové aplikace ve všedním i nevšedním životě: Ing. Martina Žáková (ELI Beamlines), Ing. Marek Bohm (HiLASE), 19:30 – 20:30 (budova centra HiLASE)
Femtosekundové lasery v biologii a chemii: studium dynamiky chemických procesů: Mgr. Miroslav Kloz, Ph.D. (ELI Beamlines) , 20:30 – 21:30 (budova centra ELI Beamlines)

VIRTUÁLNÍ REALITA: Ve 3D se projdete laboratořemi, které jsou návštěvníkům reálně nepřístupné. Ocitnete se v těsné blízkosti nejintenzivnějších laserů světa.
INTERAKTIVNÍ EXPONÁTY A WORKSHOPY: Vyzkoušíte si experimentování se světlem, cestování laserového paprsku laserovým bludištěm, lovení světelných mečů, nacvičíte si práci v laserové laboratoři a mnoho dalšího.
 SOUTĚŽE!

Kontaktní osoby:
HiLASE: Tereza Hrejsemnou, E: tereza.hrejsemnou@hilase.cz, M: 777 001 396
ELI Beamlines: Hana Strnadová, E: Hana.Strnadova@eli-beams.eu, M: 601 560 333