Určení prahu poškození způsobeného laserem | LIDT

Spolehlivost výkonných laserů je do značné míry dána optickými součástkami, které jsou v nich použity. Pro bezpečný a spolehlivý provoz laserových systémů je proto zásadní znalost kvality použitých komponent. Hodnota LIDT (Laser Induced Damage Threshold) udává maximální množství optické energie (výkonu), které optická součástka dokáže snést, než dojde k jejímu poškození.

Centrum HiLASE nabízí služby LIDT díky unikátním laserovým systémům (např. laser BIVOJ, 10J, 10ns, 10 Hz) s velkým top-hat spotem a vysokou energií. Zajišťujeme měřící postupy založené na normě ISO řady 21254 nebo upravené podle konkrétních potřeb zákazníka. LIDT laboratoř má pro svou činnost zaveden systém řízení kvality a získala CERTIFIKÁT ISO 9001.

Optika Optika
Přesné stanovení hodnoty LIDT optických součástí a jejich povlaků.
R&D lasery R&D lasery
LIDT pomáhá vybrat správné optické komponenty.
Integrátoři laserových strojů Integrátoři laserových strojů
LIDT zajistí kvalitu optických komponent v navržených sestavách.
Laser end-users Laser end-users
Přesné stanovení optimálních výrobních podmínek a procesních oken.

Výhody LIDT

  • Testuje přesné prahy poškození různých optických komponent a materiálů.
  • Podporuje vývoj vysoce výkonných optických komponent.
  • Identifikujte výrobní vady optických prvků.
  • Testuje optické prvky velkých rozměrů.
  • Poskytuje hodnoty procesních oken pro laserové opracování.
  • Lze použít pro testování dielektrických amorfních nebo krystalických materiálů | kovů | keramiky | různých exotických sloučenin a slitin.

1,5 kg

dostupná hmotnost vzorků

1030/515/343 nm

vlnové délky

15 mm

max. velikost bodu Gaussovského paprsku

Proč s námi spolupracovat

  • Podpora vývoje optických součástí pro vysoké výkony
  • Identifikace výrobních vad v optických materiálech a součástech
  • Testování velkých optických prvků
  • Změření hodnot procesních oken pro laserové obrábění

Vybavení a služby Centra HiLASE

Pikosekundový pulzní laser @ 1030 nm, <1,8 ps, 1 kHz rep. rychlost až 100 mJ energie v pulzu
Nanosekundový pulzní laser (Bivoj) @ 1030 nm, 10 ns, 10 Hz rep. rychlost až 10 J energie v pulzu
Experimentální komora měření ve vakuu až 10–3 mBar či za přítomnosti nekorozivního plynu do tlaku až 1,4 baru
Osazení vzorků vysoce přesné motorizované mikrometrické posuvy kompatibilní s vakuem a s možností kryogenního chlazení vzorků
Rozsah velikosti testovacího paprsku od 0,4 mm do 15 mm
Max. váha vzorků až 1,5 kg
Paprsek kruhový Gaussův o průměru až 15 mm nebo čtvercový top-hat 3x3 mm2
Vlnová délka 1030 / 515 / 343 nm
Délka pulzu 10 ns / 1,8 ps
Pokročilé monitorování a analýza vzorků na místě a ex-post 1k fps 1.3 Mpix kamera, profilovače paprsku, laserový skenovací konfokální mikroskop
Typy měření ISO-standardizované 1-on-1 a S-on-1, nebo zákaznické raster-scan a ramp
Dr. Helmut Kessler
„Laboratoř LIDT v Centru HiLASE využíváme již dlouhou dobu. Tato spolupráce nám umožnila vyvinout optiku, která splňuje nejvyšší požadavky na práh poškození, a velmi si ceníme rychlých a efektivních služeb, které LIDT laboratoř Centra HiLASE při testování poskytuje.“
Dr. Helmut Kessler

Kontaktujte nás

Pokud se chcete o možnostech LIDT dozvědět víc, prosím využijte náš kontaktní formulář nebo nám napište na solutions(at)hilase.cz.