BIATRI

Centrum HiLASE získalo financování pro svůj šestiletý projekt „Pokročilé navrhování funkčních materiálů: od mono- k BI- a TRI-chromatické excitaci s využitím specifických laserových pulzů“ (zkratka BIATRI) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České republiky, pod názvem  „Excelentní výzkumné týmy“.

Hlavním vedoucím projektu je prof. Nadezdha Bulgakovová, která zároveň stojí v čele oddělení “Vědecké aplikace laserů” (SLA) v Centru HiLASE. Cílem projektu, který byl započat v roce 2016, je navrhnout nové materiály a zlepšit funkčnost stávajících materiálů s využitím jak komerčně dostupných laserů, tak laserových systémů vyvinutých v Centru HiLASE v monochromatických a multi-chromatických režimech ozařování. V rámci projektu tak byla vybudována pokročilá laboratoř pro výzkum interakce laserového záření s látkou, která je vybavena nejmodernějšími diagnostickými technikami pro experimenty řízené laserem.

Více informací.