Vývoj modulární řady robotických stanic pro LSP Laser Shock Peening | LSP

Centrum HiLASE získalo financování nového projektu zaměřeného na Laser Shock Peening díky programu TREND Technologické agentury České republiky.

Číslo projektu: FW06010355

Cílem projektu “Vývoj modulární řady robotických stanic pro LSP” je vývoj modulární řady robotických stanic pro technologii Laser Shock Peening (LSP). Součástí projektu je vývoj procesní hlavy, automatizace procesu a návrh konkrétního řešení několika procesních stanic. Výzkumné Centrum HiLASE projektem zhodnotí své zkušenosti a posune svou činnost na další úroveň komplexnosti poskytovaných služeb. Díky řešení projektu dochází k materiálovým a energetickým úsporám při výrobě součástí.

Vzájemnou spoluprácí mezi partnery vznikne ucelené řešení pro praxi a budou vytvořeny podmínky pro další vývoj LSP technologie.

Partneři projektu: