Patent pro vysoce pravidelné periodické povrchové struktury

Ve spolupráci s University of Modena a Reggio Emilia v Itálii bylo dosaženo vysoce pravidelných periodických povrchových struktur (HR-LIPSS) indukovaných laserem na kovových plochách s rekordní rychlostí skenování. Byla rozvinuta teorie, která na základě optických vlastností kovů a podmínkách ozáření vysvětluje, popisuje a předpovídá pravidelnost LIPSS.

Tato práce je chráněna patentem č. PV 2016-424.

Výsledky tohoto výzkumu byly publikovány v Scientific Reports (Nature Publishing Group): Gnilitskyi, T. J.-Y. Derrien, Y. Levy, N. M. Bulgakova, T. Mocek, L. Orazi, High-speed, highly regular femtosecond laser printing of laser-induced periodic surface structures on metals: physical origin of the regularity, Sci. Rep. 7, 8485 (2017).