Zprovoznění nejvýkonnějšího pikosekundového zdroje koherentního záření generujícího na vlnové délce 257 nm

Vědcům v Centru HiLASE se podařilo dosáhnout nejvyššího výkonu na této vlnové délce pro pikosekundové pulzy a opakovací frekvenci laseru 100 kHz. Tvrdé ultrafialové záření s vlnovou délkou kolem 260 nm se používá k opracování materiálů, např. toto záření iniciuje fázové přechody na povrchu některých materiálů (výzkum se provádí v Centru HiLASE), díky velmi krátké vlnové délce a velmi krátkému pulzu se používá pro tvorbu velmi přesných mikrostruktur na povrchu materiálů, dále v litografii, díky vysoké energii tvrdých UV fotonů (4.8 eV) se toto záření využívá pro spektroskopii elektronových přechodů v molekulách. Jedinečnou aplikací ve vědě je použití tvrdého UV záření pro ozařování fotokatod v laserech na volných elektronech.

Členové týmu: Dr. Hana Turcicova, Dr. Ondrej Novak, Stud. Lukas Roskot, PhD stud. Jiri Muzik , Dr. Martin Smrz

Více informací naleznete zde.