ČČF 2/2016: Faradayovy izolátory pro detektory gravitačních vln LIGO a pro vysokovýkonné lasery

V aktuálním čísle ČESKOSLOVENSKÉHO ČASOPISU PRO FYZIKU 2/2016 naleznete článek vědců z týmu HiLASE: Faradayovy izolátory pro detektory gravitačních vln LIGO a pro vysokovýkonné lasery

Odbornou i laickou veřejnost nedávno vzrušila zpráva, že ve Spojených státech amerických došlo k detekci gravitačních vln v observatoři Advanced LIGO, což je soustava optických interferometrů navržená právě k tomuto účelu. Náš příspěvek seznamuje čtenáře s Advanced LIGO jako optickým přístrojem a ukazuje, jak se optické technologie, původně vyvinuté pro toto unikátní zařízení, uplatňují jinde.

Ukázka: http://cscasfyz.fzu.cz/pdf/ukazka_CCF_2-16.pdf str. 74

VÍCE INFORMACÍ