Cena Josefa Hlávky pro Ondřeje Nováka

Dne 16. listopadu 2013 získal výzkumník ze sekce Výkonových systémů FZÚ, Ing. Ondřej Novák, Ph.D., prestižní Cenu Josefa Hlávky. Ta je určena pro talentované studenty do 33 let v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru. Při slavnostním večeru na zámku v Lužanech u Přeštic byl oceněn za svou disertační práci na téma „Optické parametrické zesilování čerpovaných impulsů v nelineárních krystalech čerpaných jódovým fotodisociačním laserem“.

VÍCE INFORMACÍ