Centrum HiLASE představuje nový spin-off Hi-Beams, s.r.o.

Nově založený spin-off společnost Hi-Beams, s.r.o. vznikl strategickým spojením společností SHM, s.r.o. a laserového centra HiLASE, které je součástí Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. s cílem nabídnout novou službu na trhu, tj. inovativní způsoby povrchové úpravy materiálu a dílců pomocí Laser Shock Peening (LSP) nebo Laser Surface Texturing (LST) a jejich kombinace s PVD povlaky, nanášených pomocí odpařování nízkonapěťovým obloukem. Nová společnost tak přichází se zajímavou nabídkou a uplatněním služeb zejména v průmyslových oblastech jako jsou automotive, strojírenství a aerospace. Představené technologie budou využívány především pro opracování nástrojů pro kování, tváření, lisování, obrábění, tlakové lití a nejen pro ně, s cílem zvýšení jejich životnosti a účinnosti.Hi-Beams logo

Pomocí metody LSP lze upravit povrchy tak, aby se zvýšila odolnost substrátů vůči tvorbě a šíření únavových trhlin nebo trhlin vzniklých díky nadměrnému tahovému namáhání. Zvýší se také odolnost povrchů vůči kavitaci. Laserové zpracování je vhodné pro ocel, slinuté karbidy, keramiku, plasty, sklo, cermety, řeznou keramiku. V kombinaci s vhodným PVD povlakem je možné dosáhnout výrazného pokroku a inovace v celé řadě průmyslových oblastí.

V případě LST, kdy je pomocí výkonového laseru přesně zpracován povrch substrátů, je očekávaný hlavní efekt v řízení smáčivosti povrchů, zmenšení tření kontaktních ploch, zachycení maziv a separátorů a potlačení koroze. Tento druh zpracování má obrovský potenciál v oblasti zvýšení efektivity výroby a kvality.

Hlavními cíli společnosti je potenciálním zájemcům a zákazníkům nabídnout:

  • Zvýšení spolehlivosti výroby, tj. eliminace odstávek výroby
  • Zvýšení produktivity a kvality výroby
  • Násobné zvýšení životnosti strojů/ nástrojů
  • Možnost opakovaného použití renovovaných drahých nástrojů
  • Snížení nákladů na provoz a reinvestice
  • Zlepšení ekonomiky celého výrobního procesního cyklu

Bližší informace naleznete v TISKOVÉ ZPRÁVĚ a na www.hi-beams.cz

Věříme, že se spin-offu Hi-Beams, s.r.o. bude dařit a přejeme mu vše nejlepší!