Centrum HiLASE přivítalo účastníky kurzu SERA

V rámci kurzu SERA, pořádaného francouzskou Univerzitou národní obrany (IHEDN) pod záštitou předsedy vlády Francouzské republiky, navštívila dne 15. listopadu 2021 laserová centra HiLASE a ELI Beamlines delegace složená ze zástupců ministerstev obrany a obranných průmyslů členských států NATO, EU, Švýcarska OPCCAR a Evropské komise.

Prestižní kurz SERA 32 vznikl roku 2010 a několikrát do roka v různých zemích Evropy. Hlavním cílem je vzdělávat zástupce akvizičních a vyzbrojovacích institucí z jednotlivých evropských zemí za účelem sjednocení postupů v rámci akvizičních procesů v oblasti obrany a účastní se jej top management těchto institucí. Konání kurzu SERA v České republice pozitivně ohodnotila náměstkyně pro řízení sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany, Radka Konderlová: „Česká republika je poctěna, že se stala organizátorem takto významné akce. Věřím, že kurz posloužil svému účelu, tedy vzájemné výměně informací a sdílení zkušeností mezi zúčastněnými zástupci evropských států nejen v oblasti vyzbrojování a akvizic, ale také při hledání průsečíků možné průmyslové spolupráce.

Skupina čítající přes 60 účastníků v rámci návštěvy absolvovala prohlídku vědeckých pracovišť laserových center a během následných prezentací se seznámila s jejich historií, současným výzkumem a také potenciálem využití laserových technologií v průmyslu.