Československý časopis pro fyziku informoval o workshopu zaměřeném na aplikace výkonových laserů

O mimořádném workshopu zaměřeném na aplikace výkonových laserů v oblasti detekce a odstraňování orbitálního smetí, mezihvězdných letů, odklánění nebezpečných blízkozemních objektů či dálkového průzkumu Sluneční soustavy referoval blíže Československý časopis pro fyziku 6/2019, svazek 69. Workshop se koncem září letošního roku konal kromě Toskánského paláce na Hradčanském náměstí také v laserovém centru HiLASE.

Prague laser spaceapps workshop 2019