Čs časopis pro fyziku: Vývoj tenkodiskových laserů s vysokým průměrným výkonem v projektu HiLASE

V šestém čísle Československého časopisu pro fyziku vyšel blok textů připomínajících 60. výročí založení Fyzikálního ústavu AV ČR. Otevírá jej aktualita informující o úspěšně uzavřené první etapě projektu HiLASE, který se na FZÚ systematicky zabývá vývojem repetičních laserových systémů s vysokým průměrným výstupním výkonem pro vědecké a průmyslové aplikace.

VÍCE INFORMACÍ
ČESKOSLOVENSKÝ ČASOPIS PRO FYZIKU