Středoškoláci v Centru HiLASE: Den s experimentální fyzikou

V pondělí 7. listopadu 2022 do Centra HiLASE zavítala skupina středoškoláků v rámci Dne s experimentální fyzikou pořádaného FYKOSem.

Středoškoláky v centru přivítal Ph. D. student ze skupiny Laser Shock Peening (LSP), Ondřej Stránský. Ten si pro skupinu připravil přednášku na téma laserů a jejich využití v průmyslu. Studenty seznámil nejen s technologiemi LSP a LIDT (Laser Induced Damage Threshold, určení prahu poškození způsobeného laserem), či laserovým mikroobráběním, kterým se Centrum intenzivně věnuje, ale i dalšími průmyslovými aplikacemi.

Na závěr měla skupina možnost si prohlédnout modely laserových systémů PERLA a BIVOJ v lobby Centra.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');